Poznate varnostno tehnologijo svojega avta?
Raziskava
Poznate varnostno tehnologijo svojega avta?
Sledi nam na
  
Deli zgodbo na
08.04.2022 00:03

Z razvojem tehnologije proizvajalci v avtomobile vgrajujejo vse več varnostnih funkcij, za katere pa nekateri vozniki niti ne vedo in jih ne izkoristijo v tolikšni meri, kot bi jih lahko.

Urša Prosenjak

Ameriška organizacija Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) je z raziskavo ugotavljala, na kakšen način kupci avtomobilov uporabljajo napredne varnostne tehnologije svojega avta in izpostavila, da jih lahko do popolnosti izkoristijo le, če so seznanjeni s tehnologijo, ki jo njihovo vozilo vsebuje ter če sistemom zaupajo.

V raziskavo je bilo vključenih več kot 750 voznikov vozil, proizvedenih med leti 2016 in 2019. Več kot 350 voznikov je svoje vozilo kupilo kot rabljeno, okoli 400 pa novo. V obeh skupinah se je pokazalo precejšnje neskladje tako glede poznavanja kot tudi razumevanja varnostne tehnologije v vozilih.

V to tehnologijo so bili vključeni nadzor mrtvih kotov, avtomatsko zaviranje v sili in opozorilo ob zapustitvi voznega pasu. Po podatkih IIHS se je 84 odstotkov kupcev novih avtomobilov zavedalo teh tehnologij v svojih vozilih. Med kupci rabljenih avtomobilov jih je za te funkcije vedelo le 72 odstotkov. V tej relativno majhni študiji je torej v povprečju več kot četrtina oseb imela vsaj eno od teh tehnologij, ne da bi vedela zanjo.

IIHS je nato raziskal še, kako dobro lastniki vozil razumejo delovanje varnostnih sistemov. Med kupci novih avtomobilov jih je 77 odstotkov znalo pojasniti delovanje opozorila ob zapustitvi voznega pasu, med kupci rabljenih avtomobilov pa je delež znašal le 66 odstotkov.

Poudarili so, da je za lastnike in uporabnike vozil pomembno poznavanje in razumevanje delovanja sistemov, zato je priporočljivo podrobno preučiti funkcije avtomobila, ki ga vozimo, saj obstaja možnost, da vsebuje več varnostnih tehnologij, kot se zavedamo.

Vzdevek:

Prijava omogoča lažje komentiranje.
© Copyright 2017-2021 NjenAvto